Amdan Groesfannau Afon Hafren

Mae ‘Croesfan Pont Hafren Plc’ yn ceisio cynnig y gwasanaeth gorau i bobol sy’n defnyddio unrhyw groesiad dros Afon Hafren. Mae croesiad dros Afon Hafren wedi bodoli ers 1966 sydd wedi galluogi trafeilio rhwydd rhwng Cymru a Lloegr. Wrth i lefelau traffig gynyddu, ni allai’r croesiad gwreiddiol ymdopi gyda’r gorlenwad traffig yn effeithiol. Dechreuwyd ar y gwaith o gynllunio ail groesiad yn 1986, i ymchwilio’r safle gorau a’r llunwedd ar gyfer y ffyrdd i’r croesiad. Dechreuwyd ar waith adeiladu’r groesfan yn 1992, a chafodd ei gwblhau ym 1996.

Fel cwmni rydym yn goruchwylio gweithrediad y croesiad, ac yn gwneud yn siŵr eu bod yn cael eu cadw yn y cyflwr gorau. Mae hyn yn cynnwys gwaith cynaliadwy rheolaidd a gwaith atgyweirio. Oherwydd y lefelau uchel o drafnidiaeth sy’n defnyddio’n ddau Groesiad, mae’n hanfodol bod y pwysigrwydd blaenaf yn cael ei roi i’r gwaith cynnal a chadw.

Tudalennau cysylltiedig a gwybodaeth bellach  

Amdan Groesfannau Afon Hafren

Gwybodaeth Traffig

Cysylltu â ni

Statws bont (yn Saesneg)

General enquiriesTAGEmail: customer.service