Cysylltu â ni

Ymholiadau perthnasol TAG

Ymholiadau TAG yn unig tag@severnbridge.co.uk
Ffôn 01454 633522
Ffacs 01454 633763

Gwasanaethau Cwsmeriaid

Ymholiadau cyffredinol customer.service@severnbridge.co.uk
Ffôn 01454 635056
Ffacs 01454 631011
Swyddfa’r Cofiroute UK Ltd
Adeilad Gweinyddiaeth y doll,
Mynediad Road Bridge,
Aust,
Bryste,
BS35 4BE

Prif Swyddfa

Ffôn 01454 635000
Ffacs 01454 633893
Swyddfa Gofrestredig Croesfan Afon Hafren Plc,
Mynediad Road Bridge,
Aust,
Bryste,
BS35 4BD
Rhif Cofrestredig 2379695 Lloegr

Caiff pob gwybodaeth ei thrin yn gyfrinachol fel y disgrifir yn ein Polisi Preifatrwydd (dogfen yn Saesneg).