Gwybodaeth Traffig

Mae’r safleoedd gwe ganlynol yn ymestyn y wybodaeth am y ffyrdd, traffig ac amodau gyrru ar draws y DU. Mae pob safle yn agor mewn ffenestr newydd.

Traffig Lloegr Traffig Lloegr
www.trafficengland.com
Rheolir gan yr Asiantaeth Priffyrdd, mae’r safle hwn yn darparu mapiau, adroddiadau traffig, a gwybodaeth i deithwyr, yn ymwneud â’r traffyrdd a chefnffyrdd yn Lloegr.
Traffig Cymru Traffig Cymru
www.traffic-wales.com
Gweithredir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru, mae’r safle hwn yn darparu gwybodaeth gynhwysfawr am Ogledd a De Cymru, gan gynnwys adroddiadau tagfeydd, camerâu we ac amodau tywydd andwyol.
Dolenni Eraill (cynnwys yn Saesneg)

Dolenni Eraill (cynnwys yn Saesneg)

Tudalennau cysylltiedig a gwybodaeth bellach  

Amdan Groesfannau Afon Hafren

Gwybodaeth Traffig

Cysylltu â ni

Statws bont (yn Saesneg)

General enquiriesTAGEmail: customer.service