Prisiau Toll

Prisiau Toll Arferol

Math o gerbyd Cost
Categori cerbyd 1 (Hyd at 9 sedd)
£6.40
Categori cerbyd 2 (Bws fach hyd at 17 sedd / Cerbyd nwyddau hyd at 3,500KG)
£12.80
Cerbyd categori 3 (18 sedd a mwy / Cerbyd nwyddau o 3,500Kg)
£19.20

Prices set accurately on 01/01/2014.

Tollau yn daladwy, tua’r gorllewin yn unig

Sylwer: Bydd Beiciau modur o’r DU / UE, a Deiliaid Bathodyn Anabl yn cael eu heithrio rhag taliadau Tollau. Hefyd, does dim tal ychwanegol ar gyfer tynnu carafanau/ trelar.

Nodwch fod llwybr cerdded/beicio yn y ddau gyfeiriad ar gael ar yr “hen” Bont Hafren (M48) gyda mynedfa pob ochr i’r bont ac arwyddbost clir. Fodd bynnag, does dim llwybr cerdded/beicio ar y croesiad newydd.

Rheolau Deiliaid Bathodyn Anabl y DU & UE

Ar ôl cyrraedd caban toll gynorthwyol, bydd angen roi eich bathodyn glas, person anabl, DU/UE i’r casglwr tollau. Fe wnaiff y casglwr toll ymchwilio i ddilysrwydd y bathodyn, bod deiliaid y bathodyn yn y cerbyd, a chofnodi manylion y bathodyn. Yna bydd angen i’r deiliaid lofnodi ffurflen, os ni allant ei harwyddo, gall y gyrrwr wneud ar eu rhan. Caiff y bathodyn ei ddychwelyd, codir yr atalfa i chi gael parhau ar eich taith.

Gellir talu naill ai drwy arian parod neu bob un o’r prif gardiau credyd / gardiau debyd.

Prisiau TAG Hafren

  TAG Tymhorol TAG Trip
  Misol Chwarterol Cost pob Croesiad
Cerbyd Categori 1 £112.64 £337.92 £6.40
Cerbyd Categori 2 £225.28 £675.84 £12.80
Cerbyd Categori 3 £380.16 £1,140.48 £19.20

Prices set accurately on 01/01/2014.

Tollau yn daladwy, tua’r gorllewin yn unig

Mae’n ofynnol talu blaendal o £30, a gaiff ei ddychwelyd, am bob TAG Hafren a gyhoeddwyd.